Onderwijskunde 4: La France

Frans en Blended Learning

Nieuw vak – nieuwe methode

Toen ik het vak onderwijskunde 4 voor de eerste keer opende op de ELO Windesheim steeg mijn hartslag en brak het zweet me uit. Tot op dat moment had ik nog nooit het vak onderwijskunde moeten volgen, maar samenwerken met medestudenten, die ik niet kende, was vreemd voor me. Ik ben namelijk nog de enige student Frans via afstandsleren binnen mijn jaarlaag. En dan was er tot slot nog het thema van dit vak “Blended Learning”. Na een vluchtige blik onthield ik dat het vak iets was met ICT, “c21 skills”, samenwerken, een digitale leeromgeving ontwikkelen, blog schrijven, …

Help hoe ging ik dit aanpakken? Op de school waar ik werk, wordt door de meeste docenten nog op de analoge manier lesgegeven. Hier en daar is er een enkeling die zich al eens waagt aan het toepassen van digitale technieken of die gebruik maakt van de digitale middelen, die door de uitgeverij van het boek worden aangeboden. Dus dat zou al een uitdaging op zich worden. Maar eerst maar eens een groepje vinden en de stof doornemen, Wel wat later dan de meeste groepjes was uiteindelijk ons groepje compleet. Toen diende de volgende uitdaging zich aan, namelijk een project kiezen. We gaven namelijk allemaal een ander vak. Het werd een project voor het vak Frans. We konden aan de slag!

Eerst maar eens beginnen met het doornemen van het ebook, de begrippen, leerdoelen en het van de roadmap. Daarna meer richting geven aan het geheel aan de hand van TPACK-model (link) en het opstellen van een toetsplan. En gaandeweg kwam, samen met de feedback van medestudenten en de docenten, onze blended leeromgeving tot stand en kwam ik meer en meer te weten van Blended Learning en de mogelijkheden hiervan voor mijn vakgebied.

Project

“Frans is saai! We leren alleen maar woordjes en grammatica, maken opdrachten en lezen teksten. We doen nooit eens iets leuks bij Frans.”  Uitspraken die een Frans docent weleens te horen krijgt tijdens zijn lessen. En geef ze eens ongelijk. Dit moet anders kunnen.

In het project La France (link naar de opdracht) gaan de leerlingen uit klas 2 gedurende 4 lessen in eigen gekozen groepjes op ontspannen en leuke manier zelfstandig kennis maken met de Franse taal en cultuur met behulp van (digitale) middelen. Ze mogen zelf een thema kiezen dat in hun comfortzone ligt. In de 3 daaropvolgende lessen delen ze hun opgedane kennis met hun klasgenoten door middel van een originele en creatieve presentatie. Met andere woorden op een andere manier met Frans bezig zijn!

Een zin die in me opkwam tijdens het schrijven van deze blog en die aan het einde van het project ook zal delen met mijn leerlingen is: “Je leert meer van zo’n project dan je zou denken”.  De eerste reactie van de leerlingen zou dan zijn: “Wat dan allemaal?”.  Dat leg ik je nu verder uit. De leerlingen leren in dit project niet alleen van de (digitale) middelen die ze gebruiken om hun kennis van het onderwerp te vergroten, maar ook van onderlinge kennis: samenwerkend leren. Daarnaast vergroten ze met dit project hun sociaal-emotionele vaardigheden door met elkaar samen te werken en elkaar te sturen waar dat nodig is. (Ebbens, 2012) (Pijpers, 2015) Dat samenwerken is samen met presenteren nog wel een ding op onze school. Vele van onze leerlingen vinden dit lastig. Met dit project binnen het vak Frans hopen we op een ontspannen en ongedwongen manier een klein steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van bepaalde 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn namelijk vaardigheden waar ze in hun verdere schoolcarrière en carrière wat aan hebben. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, komen ernaast samenwerken meerdere onderdelen van deze 21e eeuws vaardigheden of C21 skills in dit project aan bod en ook kan er in dit project een link gelegd worden met de uitgangspunten van het connectivisme. Denk hierbij aan het leren door interactie met je groepsgenoten, het verzamelen van informatie via allerlei kanalen, het koppelen en verwerken van al die informatie tot een presentatie en het delen van de informatie door middel van presentaties. Allemaal onderdelen waar de leerling wat van leert en wat aan heeft.  Ook zullen de leerlingen met dit project gestimuleerd worden om volgens de taxonomie van Bloom op een hogere denkorde te gaan werken. Denk daarbij aan het toepassen van verworven kennis en ideeën in hun eigen project, leren omgaan met positieve en negatieve feedback, het onderbouwen van hun keuzes, het creëren van iets nieuws (een creatieve presentatie) aan de hand van reeds bestaande informatie en ideeën, …

Docent

Wat is dan de rol van de docent in de hele verhaal? Ook een belangrijk onderdeel waarover nagedacht moet worden bij de ontwikkeling van onze blended leeromgeving. De rol van de docent in dit project is vooral een sturende rol of coachende rol. In het begin van de lessenreeks geeft de docent uitleg en instructie over het project en voorziet hij de leerlingen van de juiste informatie. (Ebbens, 2012) Ze krijgen allemaal een instructieblad wat ook op It’s Learning geplaatst zal worden. Daarnaast legt de docent de leerlingen uit hoe de evaluatie van dit project zal verlopen. Hierin krijgen de verschillende groepjes zelf een belangrijke rol. Ze zullen samen met de docent de andere groepjes beoordelen. Dit peer assessment zorgt ervoor dat de leerlingen met een kritische blik moeten gaan kijken naar de presentaties van de medeleerlingen en leren van de positieve en negatieve onderdelen van de presentaties van anderen. Daarnaast leren ze ook hoe ze feedback moeten geven en ontvangen van niet alleen de docent maar ook van de medeleerlingen. Weer wat geleerd! Over hoe dit beoordelen in zijn werk gaat krijgen ze uitleg en een instructieblad. Tijdens de lessen dat de leerlingen aan de slag gaan met het project zal de rol als docent vooral een rol zijn van begeleiden, sturen en coachen. Als docent schept je de voorwaarden en geef je de ondersteuning bij het leren. Dit wordt in het sociaal constructivisme ‘scaffolding’ genoemd. Samen met de leerlingen zorgt de docent voor een prettig leerklimaat. ‘Een docent zet de student in de steigers om het leerproces op te bouwen en te ondersteunen. Ook de student wordt gezien als teamlid en werkt binnen een team aan zijn of haar competentieontwikkeling.’ (Borgman, 2015)

Conclusie

“Kan het anders?” Ja natuurlijk kan het anders. Een blended leeromgeving zorgt voor meer diepgang. Je voegt een extra dimensies toe aan je lessen en je vak. Het combineren van leervormen, het aanleren van verschillende waardevolle vaardigheden voor de toekomst, het beter kunnen monitoren van de leerprocessen van groepjes of individuele leerlingen, het aanleren van een hogere denkordes, het meer aandacht kunnen spenderen aan differentiëren, … zijn allemaal onderdelen waar je met een goede blended leeromgeving aan kunt werken binnen je vak. “Je leert er meer van dan je denkt!” Het “saaie” klassikale lesgeven wordt dan afgewisseld, gecombineerd of vervangen door een dynamische en stimulerende leeromgeving aangepast aan de behoeften, de belangstelling en het niveau van de (individuele) leerling.

Dit vak opende voor mij ook een nieuwe manier van kijken naar mijn lessen en mijn vak. Het is niet alleen maar hier en daar digitale middelen in lessen integreren. Het is zo veel meer. Na het afronden van mijn studie wil ik zeker verder met het bekijken hoe ik meer blended learning in mijn lessen kan toepassen. “Waarom na mijn studie?” Omdat ik vind dat je voor het ontwerpen van dergelijke leeromgevingen tijd en ruimte vrij moeten maken. Dat kan niet snel, snel, snel. Je moet hier ervoor met je vakgenoten gaan zitten en samen de tijd nemen om degelijke leeromgevingen te ontwerpen. Je moet goed je verschillende (leer)doelen bepalen met behulp van de Taxonomie van Bloom, de Community of Inquiry, de 21e eeuwse vaardigheden, … en deze met een TPACK-model en een conversational framework verder uit te werken tot een voor de leerlingen stimulerende en motiverende leeromgeving. Er moet dus genoeg tijd en moeite ingestoken worden en er moeten wel overwogen keuzes gemaakt worden. Daarom dus na mijn studie en niet tijdens mijn studie. Tijd!

 

Links naar enkele presentaties

www.w2fotografie.nl/zip/Frankrijk_draait_door_2B.pptx

www.w2fotografie.nl/zip/Franse_bezienswaardigheden_2E.pptx

www.w2fotografie.nl/zip/Tekst_Franse_bezienswaardigheden_2E.docx

www.w2fotografie.nl/zip/Franse_mode_ontwerpers_2E.mp.4

www.w2fotografie.nl/zip/Franse_Revolutie_2E.mp4

www.w2fotografie.nl/zip/Le_Foot_français_2E.pptx

www.w2fotografie.nl/zip/Tekst_Le_foot_français_2E.docx

Literatuur

Borgman, P. (e.a.), 2015, Blended Learning. Leren en lesgeven in de 21ste eeuw. Ebook, Zwolle: Hogeschool Windesheim

Corda, A., Westhoff, G. Het leren van moderne vreemde talen. Hoe beoordeel je de meerwaarde van digitaal leermateriaal in het moderne vreemdetalenonderwijs?, Zoetermeer (Nederland): Kennisnet Onderzoeksreeks (nr. 22).

Ebbens, S., Ettekoven, S., 2012, Effectief leren. Basisboek, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers

Geerts, W. en Kralingen, G. van, 2012, Handboek voor Leraren, Bussum: Coutinho

Marzano, R., Miedema, W., 2013, Leren in 5 dimensies. Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs, Assen: Koninklijke Van Gorcum

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom

https://www.kuleuven-kulak.be/BlendedLearning/Blended%20learning/blended-learning

http://eduet.nl/Visie-op-leren/connectivisme/

http://patrick.familiekoning.com/2013/09/12/behaviorisme-cognitivisme-contructivisme-en-connectivisme-eenvoudig-uitgelegd-in-een-infographic/

https://onderwijslab.techniek.hva.nl/wp-content/uploads/2015/06/Peer-assessment-als-leermiddel.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties